Pivašiūnai

Pirma diena. Vietovėje orientavimosi sporto varžybos vyks pirmą kartą. Tai geomorfologinis draustinis, todėl reljefo formos išties išraiškingos. Pakilimas per žemėlapį apie 40m. Reljefo formos gan stambios. Yra nemažai pelkių, kai kurios patvinę dėl bebrų veiklos (2023m ruduo). Miškas mišrus, nuo gero iki labai prasto prabėgamumo. Sunkiai prabėgami yra jaunuolynai, kurie dar gali būti ir aptverti nuo žvėrių. Kelių tinklas retas, proskynų tinklo nėra.

Mastelis 1:10000, 1:7500 Horizontalės kas 2,5m

Onuškis

Ledynų suformuota moreninio tipo vietovė. Nors didžiausias aukščių skirtumas apie 20m, bet daugybė kalnelių ir duobučių neleidžia atsipalaiduoti nei akimirkai. Horizontalės kas 2,5m Vyrauja spygliuočių miškas. Kelių tinklas labai retas, tačiau proskynų tinklas yra gan tankus. Tai ūkinis miškas, todėl yra nemažai kirtimų ir įvairaus amžiaus jaunuolynų. Visame plote yra vos kelios pelkės.

Šiame miške planuojamos 2-os ir 3-os dienų trasos, ilga ir vidutinė. Mastelis 1:10000 ir 1:7500

OSKD: Spindžius-Spindžiukas

1 diena - vidutinė trasa; 2 diena - Letuvos čempionatas, ilga trasa; 3 diena - bendro starto trasa