photo of green fern plant

TAKO PĖSČIŲJŲ ŽYGIS

Orientavimosi sporto klubas „Takas“ kviečia Joninių šventes praleisti aktyviai gamtoje išbandant savo jėgas smagiame Tako pėsčiųjų žygyje birželio 23 d. Žygio dalyvių laukia ne tik įdomūs maršrutai Kreivakojo miške bei apylinkėse, bet ir smagios organizatorių staigmenos bei paparčio žiedo paieška, kurioje patys laimingiausi bus apdovanoti specialiais prizais!

RENGINIO CENTRAS

Žygio maršrutas drieksis Trakų rajone esančiame Kreivakojo miške tarp Grendavės ir Onuškio miestelių. Renginio centro koordinatės: 54.48193, 24.65020. Renginio centre bus automobilių parkavimas, biotualetai, vanduo, medicininė pagalba, veiks lauko kavinė, prekyba sportiniu inventoriumi. Renginio centre vyks ir tarptautinės orientavimosi sporto varžybos „Takas 2024”.

DATA IR LAIKAS

2024 m. birželio 23 d., sekmadienis, 17 km ir 8 km trasos
10.00-12.00 val. dalyvių atvykimas, startinių paketų išdavimas, individualus startas. Finišuoti būtina iki 16.00 val.

TRASOS

Bus paruoštos dviejų ilgių trasos – lengvesnė 8 km trasa ir daugiau fizinių jėgų pareikalausianti 17 km trasa. Galutinės registracijos metu dalyviams bus duotas trasos žemėlapis ir dalyvio paketas. Trasos, žygio dieną, papildomai bus markiruojamos kryptinėmis rodyklėmis, bus paruoštas trasos GPX failas.

Žygio metu dalyviai aplankys įdomiausias apylinkių vietas - Onuškio Šv. Apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčią, senąją turgaus aikštę, rezistentų kapinaites, Onuškio ežero pakrantę bei trumpam atokvėpiui puikiai tinkantį Vilkokšnio ežero pliažą Grendavės miestelyje.

DALYVIO MOKESTIS IR REGISTRACIJA

7 Eur – 8 km vaikams iki 12 metų (registruojantis rinktis V8 grupę)
7 Eur – 17 km trasa vaikams iki 12 metų (registruojantis rinktis V17 grupę)

12 Eur – 8 km trasa 13 m. ir vyresni (registruojantis rinktis S8 grupę)
18 Eur – 17 km trasa 13 m. ir vyresni (registruojantis rinktis S17 grupę)

Išankstinė dalyvių registracija internetu: https://dbsportas.lt/lt/varz/2024083

Registracijos pabaiga 2024-06-17 d. Dalyvių starto mokesčiai mokami registracijos metu arba bankiniu pavedimu. Sumokėtas dalyvio mokestis negrąžinamas.

Banko sąskaitos informacija:
Sąskaitos savininkas: KAUNO ORIENTAVIMOSI SPORTO KLUBAS TAKAS
Banko pavadinimas: Swedbank AB, 73000
Sąskaitos Nr.: LT517300010034297271
Gavėjo kodas: 193156286

Vėlyva registracija. Po 2024-06-17 d. registracija galima tik esant laisvoms vietoms el. paštu info@oktakas.lt. Vėlyvos registracijos mokestis visoms registracijoms po 2024-06-17 d. + 4 Eur.

Parkavimo mokestis varžybų centre - 2eur automobiliui

APDOVANOJIMAI

Užsiregistravę ir įveikę trasą žygeiviai apdovanojami atminimo medaliais ir rėmėjų prizais.

DALYVIAI

Asmenys iki 18 metų amžiaus užsiregistruodami patvirtina, kad yra gautas jų tėvų ar globėjų sutikimas dėl jų dalyvavimo žygyje ir/arba viso žygio metu jie bus prižiūrimi tėvų (globėjų arba trenerių), kurie prisiima visišką atsakomybę už juos. Vaikai iki 16 metų amžiaus gali dalyvauti tik kartu su tėvais, globėjais ar treneriais.

Registruodamasis dalyvis patvirtina, kad supranta, jog dalyvavimas žygyje yra susijęs su dideliu žmogaus fizinių galimybių išbandymu, taip pat patvirtina, kad yra pasitikrinęs sveikatą ir laikosi galiojančių LR teisės aktų numatytų sveikatos pasitikrinimo reikalavimų bei organizatorių prašomas pateiks tai patvirtinančią sveikatos būklės pažymą.

Dalyvis supranta ir patvirtina, kad Organizatoriai neatsako už dalyvio sveikatai padarytą žalą ar gyvybei sukeltą pavojų ir neatlygins turtinės ar neturtinės žalos. Visa rizika ir atsakomybė dėl dalyvio sveikatos sutrikimų, sužalojimų, nelaimingų atsitikimų žalos dalyvio sveikatai, gyvybei ir turtui, atsiradusių dalyvaujant žygyje, tenka tik dalyviui. Dalyvis taip pat atsako už savo veiksmais ar neveikimu padarytą žalą gamtai, laukinei gyvūnijai, kitų dalyvių sveikatai, gyvybei ir turtui.

ŽYGIAVIMO TAISYKLĖS

Žygio dalyviai turi patys pasirūpinti ir su savimi žygio metu nuolat turėti tinkamą aprangą, patogią avalynę, gėrimus bei maistą, reikalingus asmeninius medikamentus.

Žygio dalyvis privalo: laikytis šių nuostatų, einant keliais laikytis kelių eismo taisyklių, saugoti savo asmeninius daiktus viso žygio metu, susižeidus ar sutrikus sveikatai kreiptis į medikus ir apie tai informuoti organizatorius, viso žygio metu su savimi turėti asmens dokumentą, informuoti organizatorius telefonu arba organizatorių atstovą asmeniškai apie pasitraukimą iš žygio, laikytis saugomų teritorijų lankymo tvarkos ir kitų vietovės lankymo taisyklių.

Žygio metu dalyviams draudžiama eiti kitaip, nei patvirtinta žygio maršruto trasa, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis, bėgti arba plaukti, siekiant įveikti bent dalį maršruto atstumo, pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles ir kitus galiojančius LR teisės aktus ir taisykles, šiukšlinti žygio maršrute, vartoti alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas, rūkyti visame žygio maršrute, kurti laužus, stovyklauti tam neskirtose vietose, niokoti gamtos ir kultūros paveldo objektus, augmeniją ir gyvūniją.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Žygio dalyviai privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jais vadovautis registracijos ir viso žygio metu. Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio perspėjimo koreguoti šiuos nuostatus.

Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad organizatorius ir žygio partneriai, vadovaudamiesi savo teisėtu interesu populiarinti savo veiklą bei siekti žygio tikslų, viso žygio metu gali daryti nuotraukas bei filmuoti žygio dalyvius, o gauta medžiaga gali būti be jokių apribojimų naudojama rinkodaros tikslais, viešinant nuotraukas ir/ar filmuotą medžiagą tiek organizatoriaus ar žygio partnerių internetinėse svetainėse, tiek socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje.

Kiekvienas žygio dalyvis registruodamasis yra informuojamas ir supranta, kad žygio dalyvių pavardės, vardai, gimimo metai, komandos pavadinimas būtų skelbiami www.dbsportas.lt puslapyje. Gimimo metai viešai nerodomi, jie kaupiami statistikos ir kontrolės tikslais (kad dalyviais startuotų savo amžiaus ir pajėgumo grupėse). Asmenys, registruojantys į žygį kitus žmones turi užtikrinti, kad iš registruojamų asmenų yra gavę sutikimus aukščiau nurodytai informacijai skelbti minėtame puslapyje.

Renginys yra nekomercinis, dalyvio mokestis renkamas norint užtikrinti kokybišką renginio infrastruktūrą.